شرکت سیمرغ زیر ساخت نوآوری این افتخار را دارد که با شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و تیم های نوآور همکاری در طرح های مبتنی بر نوآوری باز خود همکاری داشته باشد.

تیم های همکار سیمرغ از مزایای زیر بهره مند می شوند:

شرکت سیمرغ زیر ساخت نوآوری بر اساس طرح ها و پروژه هایی که در دست اقدام دارد در حوزه های ذیل از تیم های نوآور و استارت آپ ها دعوت به همکاری به عمل می آورد.

حوزه لجستیک پست

از تیم های نوآور که در حوزه لجستیک پست دارای ایده و یا علاقمند هستند که درپروژه های نوآوری باز سیمرغ مشارکت داشته باشند دعوت به همکاری می شود.

علاقمندان می تواند از طریق تکمیل فرم همکاری اعلام آمادگی خود را برای دعوت به مصاحبه اعلام نمایند.

حوزه صنایع معدنی

فرم ثبت نام

فرم ثبت نام در فراخوان

برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید. تا 5 فایل را می‌توانید آپلود کنید.